Obiekty edukacyjne

We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Urzędem Miasta w Tarnobrzegu oraz koordynatorem programu, nadleśnictwo w kompleksie leśnym Zwierzyniec w 2002 roku oddało do użytku Edukacyjną Ścieżkę „Zielony Szlak”.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą edukacją leśną do współpracy. Zapewniamy z naszej strony wszechstronną pomoc merytoryczną i praktyczną.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

Decyzja nr 7/2023

Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Buda Tuszowska

(ZG.712.14.2023)

 

Na podstawie § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.09.1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z art. 26 ust. 3 i 4, oraz art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356), postanawiam co następuje:

§ 1

  1. W związku z wystąpieniem wielkopowierzchniowych szkód od wiatru na terenie Leśnictwa Buda Tuszowska, a także z koniecznością uprzątnięcia lasu z powstałych wiatrołomów i wiatrowałów oraz przeprowadzenia inwentaryzacji zagrożenia pożarowego wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu od dnia 12 września 2023 r. do odwołania.
  2. Zakazem wstępu do lasu objęty jest teren całego leśnictwa Buda Tuszowska.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.