Obiekty edukacyjne

We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Urzędem Miasta w Tarnobrzegu oraz koordynatorem programu, nadleśnictwo w kompleksie leśnym Zwierzyniec w 2002 roku oddało do użytku Edukacyjną Ścieżkę „Zielony Szlak”.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą edukacją leśną do współpracy. Zapewniamy z naszej strony wszechstronną pomoc merytoryczną i praktyczną.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wspólne inwestycje drogowe

Wspólne inwestycje drogowe

Wspólna inwestycja Lasów Państwowych i Gminy Bojanów

Dnia 11 kwietnia 2022 roku w miejscowości Bojanów na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba miało miejsce przekazanie czeku na kwotę 205 680 tysięcy złotych, która pozwoli zrealizować wspólną inwestycję przez Lasy Państwowe i Gminę Bojanów polegającą na przebudowie drogi gminnej Bojanów – Pietropole. Czek na kwotę 205 680 tysięcy złotych został przekazany przez Pana Marcina Warchoła Posła na Sejm RP tej ziemi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Funduszu Leśnego. Przebudowa drogi będzie służyć okolicznym mieszkańcom jak również Lasom Państwowym do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Jest to kolejny i z pewnością nie ostatni dowód dobrej współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi, a władzami samorządowymi.