Zwierzęta

Co zrobić kiedy natrafimy w lesie na martwe lub ranne zwierzę? Ukąsiła mnie żmija – co teraz? Potrąciłem samochodem zwierzę. Co robić? – odpowiedzi na te i inne pytania.

Samochód

Czy mogę wjechać samochodem do lasu? Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna? Czy strażnik leśny może nałożyć mandat? - odpowiedzi na te i inne pytania.

Grzyby

Kogo mogę się poradzić w sprawie zebranych w lesie grzybów, czy grzyby w lesie można zbierać bez ograniczeń, czy znalezione grzyby należy wykręcać, czy wycinać - odpowiedzi na te i inne pytania.

Drewno

Czy mogę zebrać na opał leżące w lesie drewno, gdzie mogę kupić drewno opałowe, czy leśnicy sprzedają świąteczne choinki - odpowiedzi na te i inne pytania.

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Bezpieczeństwo

Wędrówka po lesie to w dzisiejszym, pełnym bodźców świecie może mieć wręcz znaczenie terapeutyczne. By tak się stało, musi być bezpieczna. Na co zwrócić uwagę, ruszając do lasu?

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

Decyzja nr 7/2023

Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Buda Tuszowska

(ZG.712.14.2023)

 

Na podstawie § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.09.1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z art. 26 ust. 3 i 4, oraz art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356), postanawiam co następuje:

§ 1

  1. W związku z wystąpieniem wielkopowierzchniowych szkód od wiatru na terenie Leśnictwa Buda Tuszowska, a także z koniecznością uprzątnięcia lasu z powstałych wiatrołomów i wiatrowałów oraz przeprowadzenia inwentaryzacji zagrożenia pożarowego wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu od dnia 12 września 2023 r. do odwołania.
  2. Zakazem wstępu do lasu objęty jest teren całego leśnictwa Buda Tuszowska.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.