MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE NOWA DĘBA

Monitoring w lasach Nadleśnictwa Nowa Dęba

Pod zarządem Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które na mocy Zarządzenia nr 25/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu stosowanego przez Posterunek Straży Leśnej w Nadleśnictwie Nowa Dęba” są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
(Dz.U. 2017 r poz. 788).

Administratorem Danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) jest Nadleśnictwo Nowa Dęba, ul. Wł. Sikorskiego 2, 39-460 Nowa Dęba.

Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem wypadku, gdy zarejestrowane dane stanowią dowód w sprawie popełnienia czynu zabronionego.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

Nadlesnictwo Nowa Dęba poniżej udostępnia materiały dotyczace regulaminu korzystania z obiektów edukacyjnych i turystycznych na terenie Nadleśnictwa.

 


Wydawca treści Wydawca treści