Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring gospodarki leśnej

Zgodnie z dokumentem Forest Stewardship Council „Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce”:

8.2.1 Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni posiadają wdrożony plan monitoringu, który pozwala na obserwowanie zmian:

 a) tempa przyrostu, odnowienia, składu gatunkowego i struktury wiekowej zasobów leśnych,

 b) gospodarczego pozyskania niedrzewnych produktów leśnych, takich jak nasiona, sadzonki, zwierzyna łowna, stroisz i choinki,

 c) zmian środowiskowych, wpływających na florę, faunę, glebę, zasoby wodne (erozja, gradacje szkodników, gatunki inwazyjne, miejsca gniazdowania zagrożonych gatunków ptaków),

 d) społeczno-gospodarczych aspektów (koszty gospodarki leśnej, ilości wszystkich pozyskiwanych produktów, zmiany relacji i warunków społecznych i pracowniczych),

 e) zidentyfikowanych obszarów leśnych o szczególnych walorach ochronnych.

8.5.1 Zarządzający lasami o dużych powierzchniach: publikuje się ogólnie dostępne podsumowanie wyników monitoringu (np. w internecie) uwzględniającego wskaźniki opisane w kryterium 8.2.1.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Świateczna choinka.

Świateczna choinka.

      Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, w każdym domu zgodnie z tradycją stroić będziemy choinki.

                      Nadleśnictwo Nowa Dęba oferuje do sprzedaży naturalne choinki świerka pospolitego.

Sprzedaż odbywa się w leśnictwach: Berówka, Bojanów, Buda Tuszowska, Brzostowa Góra, Jadachy, Krasiczyn, Krawce, Poręby, Rozalin, Świerczyny w każdy wtorek i czwartek w godz. od 700  do 1100, po wcześniejszym uzgodnieniu z miejscowym leśniczym. Numery telefonów dostępne są pod adresem: https://nowadeba.lublin.lasy.gov.pl/lesnictwa