Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi

Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na pow. 3 348,50 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się 3 starostwa, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Tarnobrzeg, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Zakłady Metalowe Dezamet i PGKiM w Nowej Dębie, zostało powierzone prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych pracownikom Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Co istotne, właściciel lasu prywatnego może zgodnie z prawem zakazać wstępu na jego teren, oznaczając go odpowiednimi tablicami. Z uprawnienia tego właściciele lasów z reguły nie korzystają.
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.
Osobą odpowiedzialną za Lasy Niepaństwowe jest Pan Dariusz Światek tel. 692 454 295.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Nowa Dęba u pani Agnieszki Korzeniewicz tel. (15) 846 74 52 wew. 210.
 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Informacja o przetargu ws. sprzedaży samochodu.

Informacja o przetargu ws. sprzedaży samochodu.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowa Dęba
(sprzedawca) z siedzibą w Nowej Dębie, przy ul. Wł. Sikorskiego 2. 39-460 Nowa
Dęba ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu Suzuki
Grand Vitara.
Sprzedaż prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5 października 1993 r.
(Dz.U. nr 97, poz. 443).