Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi

Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na pow. 3 348,50 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się 3 starostwa, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Tarnobrzeg, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Zakłady Metalowe Dezamet i PGKiM w Nowej Dębie, zostało powierzone prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych pracownikom Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Co istotne, właściciel lasu prywatnego może zgodnie z prawem zakazać wstępu na jego teren, oznaczając go odpowiednimi tablicami. Z uprawnienia tego właściciele lasów z reguły nie korzystają.
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.
Osobą odpowiedzialną za Lasy Niepaństwowe jest Pan Dariusz Światek tel. 692 454 295.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Nowa Dęba u pani Agnieszki Korzeniewicz tel. (15) 846 74 52 wew. 210.
 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

ZANOCUJ W LESIE

ZANOCUJ W LESIE

Program „Zanocuj w lesie” – Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza!

Program „Zanocuj w lesie” – Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza!

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

oraz z poziomu aplikacji mBDL

LINK dla ANDROID

LINK dla APPLE

z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [dostępny w załączniku na dole strony]
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać.

Miejsce na ognisko:   N 50°23`12,87``, E 21°39`50,82``   

Miejsce postoju:         N 50°24`01,00``, E 21°39`42,36``

 
  1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce#
  3. informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu – informacje u Koordynatora Programu.
  4. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin i nadleśnictwa. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! – informacje w urzędach gmin lub u Koordynatora Programu w nadleśnictwie.
  5. jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [dostępny w załączniku na dole strony] oraz przesłanie go na adres [aleksander.holodniak@lublin.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Aleksander Hołodniak

e-mail: aleksander.holodniak@lublin.lasy.gov.pl     tel: 666045746

Nadleśnictwo Nowa Dęba przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza wszystkich chętnych do wypełnienia ankiety. Ankieta dla użytkowników jest anonimowa i przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl