O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Nowa Dęba położone jest w południowo-wschodniej części kraju.

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Nowa Dęba należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i składa się z trzech obrębów o powierzchniach (ha): Obręb Buda Stalowska 6750,48 Obręb Dęba 10797,47 Obręb Babule 8144,26. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 25692,21 ha, a ogólna powierzchnia lasów zajmuje 21 953,8717 ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu – podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego.

Ochrona lasu

Zagrożenie dla lasów powodowane wypalaniem traw

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, oraz produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego Nadleśnictwa

Łowiectwo

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

Certyfikaty

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC i FSC® (FSC-C140114).

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na pow. 3 348,50 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się 3 starostwa, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola. Na podstawie zawartych porozumień Starostwo Tarnobrzeg, Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Zakłady Metalowe Dezamet i PGKiM w Nowej Dębie, zostało powierzone prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych pracownikom Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja #sadziMY – w całej Polsce czeka na Was milion drzewek

Akcja #sadziMY – w całej Polsce czeka na Was milion drzewek

Rusza trzecia edycja ogólnopolskiej akcji #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. W najbliższy czwartek i piątek wszystkie nadleśnictwa i regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Polsce będą miały do rozdania aż milion młodych drzewek.

– Lasy, drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas – podkreśla Józef Kubica, p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. – Lasów w Polsce stale przybywa, zajmują już jedną trzecią powierzchni kraju. Akcję #sadziMY organizujemy po to, żeby jednoczyć nas wszystkich wokół przyrody, bo to nasze dobro narodowe, które musimy razem chronić i pielęgnować.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie przeprowadzi tegoroczną edycję przedsięwzięcia wspólnie z lubelskim Centrum Spotkania Kultur. W czwartek (30 września) i piątek (1 października), , między 10:00 a 15:00 lub do wyczerpania zapasu przygotowanych drzewek, na placu przed CSK (Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin) będziemy rozdawać sadzonki rodzimych gatunków drzew – jawora, lipy, sosny, świerka i modrzewia.

Nadleśnictwo Nowa Dęba przeprowadzi tegoroczną edycję przedsięwzięcia w dniach: czwartek (30 września) i piątek (1 października), od godz. 10:00 do wyczerpania zapasu przygotowanych drzewek, pod siedzibą biura nadleśnictwa (ul. Sikorskiego 2, 39-460 Nowa Dęba), a także 30 września na pl. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu od godz. 10:00 do ostatniej sadzonki. Będziemy rozdawać sadzonki jednego gatunku – jodły pospolitej.

W tych samych godzinach, chętni będą mogli otrzymać sadzonki drzew i dowiedzieć się, w jaki sposób i gdzie najlepiej posadzić poszczególne gatunki również w siedzibach wszystkich nadleśnictw lubelskiej dyrekcji LP. Niektóre z naszych jednostek zorganizują dodatkowo akcję #sadziMY również w centrach miast – Nadleśnictwo Biała Podlaska będzie rozdawało drzewka na Placu Wolności w Białej Podlaskiej, Nadleśnictwo Puławy – na Placu Chopina przed puławskim Urzędem Miasta, Nadleśnictwo Rozwadów – przy Centrum Handlowym VIVO! (ul. Chopina 42) w Stalowej Woli, zaś Nadleśnictwo Zwierzyniec – na Rynku Wielkim w Zamościu.

Pamiętajmy, że niewielkie dziś drzewko wyrośnie na kilkudziesięciometrowy okaz. Takie drzewo to znakomity sposób, by upamiętnić ważne wydarzenie dla rodziny czy lokalnej społeczności. I powód do spotkania w gronie bliskich i przyjaciół.

Trzecią edycję społecznej akcji #sadziMY oficjalnie zainaugurują Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. 1 października Para Prezydencka weźmie udział w sadzeniu drzew w Nadleśnictwie Piotrków, wspólnie z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami i pracownikami Lasów Państwowych. Na powierzchni ponad 3 ha w Lesie Wolborskim na obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego zasadzone zostaną sosny, buki i jarzęby.