Lasy nadleśnictwa

Większość drzewostanów nadleśnictwa stanowią drzewostany z dominującą sosną.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wspólne inwestycje drogowe

Wspólne inwestycje drogowe

Wspólna inwestycja Lasów Państwowych i Gminy Bojanów

Dnia 11 kwietnia 2022 roku w miejscowości Bojanów na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba miało miejsce przekazanie czeku na kwotę 205 680 tysięcy złotych, która pozwoli zrealizować wspólną inwestycję przez Lasy Państwowe i Gminę Bojanów polegającą na przebudowie drogi gminnej Bojanów – Pietropole. Czek na kwotę 205 680 tysięcy złotych został przekazany przez Pana Marcina Warchoła Posła na Sejm RP tej ziemi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Funduszu Leśnego. Przebudowa drogi będzie służyć okolicznym mieszkańcom jak również Lasom Państwowym do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Jest to kolejny i z pewnością nie ostatni dowód dobrej współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi, a władzami samorządowymi.