Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka Dydaktyczna "Zielony Szlak"

We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Urzędem Miasta w Tarnobrzegu oraz koordynatorem programu, nadleśnictwo w kompleksie leśnym Zwierzyniec w 2002 roku oddało do użytku Edukacyjną Ścieżkę „Zielony Szlak”.

Ścieżka dydaktyczna "Zielony Szlak" powstała w granicach miasta Tarnobrzega – przeznaczona jest dla pieszych i rowerowych wycieczek szkolnych a także dla turystów indywidualnych.
Rozpoczyna się przy ulicy Zwierzynieckiej obok obiektów sportowych Klubu Siarka Tarnobrzeg, ok. 2 km od centrum miasta. Trasę wytyczono przez kompleks leśny "Zwierzyniec" w leśnictwie Stale. Ścieżka posiada dwa warianty: 4,5 km (duża pętla) i 3,0 km (mała pętla). Na trasie spotykamy tablice informacyjno-edukacyjne przedstawiające treści dotyczące roślin, zwierząt, grzybów, gospodarki leśnej i łowieckiej, innych zagadnień dotyczących lasu. Oba warianty prowadzą przez miejsca wypoczynkowe, w których usytuowane są ławki, stojaki na rowery, zadaszenia ze stołami, kosze. W centralnym miejscu znajduje się polana posiadająca wszystkie w/w elementy infrastruktury leśnej, a dodatkowo jeszcze miejsce na ognisko z paleniskiem i rusztem. Ścieżka prowadzi obok kapliczki św. Onufrego, aleją drzew pomnikowych, przez leśną polanę i dalej przez las, drogą oznakowaną tablicami informacyjnymi, obok strzelnicy myśliwskiej Nadwiślańskiego Koła Łowieckiego. Po drodze spotkamy drzewostany w różnych fazach rozwojowych. Warto przyjrzeć się zróżnicowaniu ekosystemu leśnego. Występują tu różnorodne biocenozy leśne czyli zbiorowiska roślinne z warstwami lasu liściastego i podstawowymi gatunkami drzew jak: dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, olsza czarna, klon jawor, sosna pospolita, modrzew europejski. Można zobaczyć uprawy leśne dęba i buka, grupy drzew pomnikowych (m.in. dęby, sosny, modrzewie).

Arnold Cholewa