Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Hodowli Zwierzyny OHZ-LP

Na polowanie do Nadleśnictwa Nowa Dęba

Nadleśnictwo Nowa Dęba zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny „Nowa Dęba", który stanowi obwód łowiecki 19pk, o powierzchni całkowitej 4 583 ha, w tym 3 664 ha powierzchni użytkowej. Jest to obwód łowiecki leśny, w którym procentowy wskaźnik lesistości wynosi 70,4% (3 229 ha powierzchni leśnej). Znajduje się on w łowieckim rejonie hodowlanym „Puszcza Sandomierska". W granicach OHZ znajduje się teren czynnego poligonu wojskowego, którego siedliska (wrzosowiska i torfowiska) wraz z użytkami rolnymi sąsiadującymi z okolicznymi wsiami, stanowią powierzchnie otwarte obwodu łowieckiego.
W ofercie polowań OHZ „Nowa Dęba" występują następujące gatunki:
• zwierzyna gruba:
- jeleń,
- daniel,
- sarna,
- dzik,
• zwierzyna drobna
- lis,
- jenot,
- borsuk,
- kuna leśna i domowa,
- zając,
- bażant,
- dzikie kaczki.
Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi sprzedaż polowań dla myśliwych krajowych i zagranicznych. Pytania dotyczące oferty polowań należy kierować bezpośrednio do nadleśnictwa (tel. 15 846 74 52) lub do Biura Turystyki Myśliwskiej „Roztocze" przy RDLP w Lublinie (tel. 81 532 15 19).
 

Arnold Cholewa


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

#sadziMY lasy z Lasami Państwowymi

#sadziMY lasy z Lasami Państwowymi

         W piątek (18 września 2020 r.) odbyła się po raz drugi Ogólnopolska akcja pod nazwą „#sadziMY”, którą zainaugurowała Para Prezydencka – Prezydent RP Pan Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą sadząc w tym roku wspólnie z pracownikami administracji publicznej, strażakami, żołnierzami, harcerzami, pracownikami Lasów Państwowych nowe pokolenie lasu w Nadleśnictwie Lipusz w miejscu przejścia w roku 2017 huraganu stulecia.

        W tym samym dniu we wszystkich nadleśnictwach i Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych rozdano bezpłatnie łącznie milion sadzonek drzew leśnych. W ramach wspomnianej akcji Nadleśnictwo Nowa Dęba na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu już od godziny 9 rozdawało sadzonki buka zwyczajnego i świerka pospolitego, które należą do głównych gatunków lasotwórczych. Wraz z sadzonkami każdy otrzymał instrukcję w jaki sposób należy posadzić młode drzewko. Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Już po otwarciu stoiska ustawiła się długa kolejka mieszkańców Tarnobrzega chętnych odebrać sadzonki w celu posadzenia ich na swoich działkach. W sumie rozdaliśmy 1000 szt młodych drzew. Celem akcji było zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Jak informuje Nadleśnictwo Nowa Dęba, część osób, które odwiedziły stoisko planuje zalesić w przyszłości grunty będące obecnie nieużytkami. Osoby te otrzymały wszelkie informacje oraz pomoc w zakresie doradztwa oraz możliwości zakupu sadzonek do zalesień. Dzięki temu będzie się zwiększać powierzchnia lasów w naszym kraju.

 Las to złożony ekosystem, mający korzystny wpływ na nasz klimat, na produkcję tlenu, to miejsce występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, pełniący różnorodne funkcje: społeczne, rekreacyjne, turystyczne, przyrodnicze a także dostarczający nam ekologicznego, odnawialnego produktu jakim jest drewno.

          Nadleśnictwo Nowa Dęba już zapowiedziało kolejną tego typu akcję oraz zwiększenie asortymentu pod względem ilościowym oraz gatunkowym rozdawanych sadzonek.

          W tym samym dniu także pracownicy Nadleśnictwa Nowa Dęba, którzy na co dzień zajmują się tzw. „pracą biurową” wzięli czynny udział w sadzeniu nowego pokolenia lasu w miejscu obumarłych drzew zaatakowanych przez kornika ostrozębnego w kompleksie leśnym Zwierzyniec. To kompleks leśny w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Tarnobrzega, którego pielęgnacją i utrzymaniem nieprzerwanie od 1945 roku zajmują się leśnicy.