Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Hodowli Zwierzyny OHZ-LP

Na polowanie do Nadleśnictwa Nowa Dęba

Nadleśnictwo Nowa Dęba zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny „Nowa Dęba", który stanowi obwód łowiecki 19pk, o powierzchni całkowitej 4 583 ha, w tym 3 664 ha powierzchni użytkowej. Jest to obwód łowiecki leśny, w którym procentowy wskaźnik lesistości wynosi 70,4% (3 229 ha powierzchni leśnej). Znajduje się on w łowieckim rejonie hodowlanym „Puszcza Sandomierska". W granicach OHZ znajduje się teren czynnego poligonu wojskowego, którego siedliska (wrzosowiska i torfowiska) wraz z użytkami rolnymi sąsiadującymi z okolicznymi wsiami, stanowią powierzchnie otwarte obwodu łowieckiego.
W ofercie polowań OHZ „Nowa Dęba" występują następujące gatunki:
• zwierzyna gruba:
- jeleń,
- daniel,
- sarna,
- dzik,
• zwierzyna drobna
- lis,
- jenot,
- borsuk,
- kuna leśna i domowa,
- zając,
- bażant,
- dzikie kaczki.
Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi sprzedaż polowań dla myśliwych krajowych i zagranicznych. Pytania dotyczące oferty polowań należy kierować bezpośrednio do nadleśnictwa (tel. 15 846 74 52) lub do Biura Turystyki Myśliwskiej „Roztocze" przy RDLP w Lublinie (tel. 81 532 15 19).
 

Arnold Cholewa


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba

Nadlesnictwo Nowa Dęba poniżej udostępnia materiały dotyczace regulaminu korzystania z obiektów edukacyjnych i turystycznych na terenie Nadleśnictwa.