Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Hodowli Zwierzyny OHZ-LP

Na polowanie do Nadleśnictwa Nowa Dęba

Nadleśnictwo Nowa Dęba zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny „Nowa Dęba", który stanowi obwód łowiecki 19pk, o powierzchni całkowitej 4 583 ha, w tym 3 664 ha powierzchni użytkowej. Jest to obwód łowiecki leśny, w którym procentowy wskaźnik lesistości wynosi 70,4% (3 229 ha powierzchni leśnej). Znajduje się on w łowieckim rejonie hodowlanym „Puszcza Sandomierska". W granicach OHZ znajduje się teren czynnego poligonu wojskowego, którego siedliska (wrzosowiska i torfowiska) wraz z użytkami rolnymi sąsiadującymi z okolicznymi wsiami, stanowią powierzchnie otwarte obwodu łowieckiego.
W ofercie polowań OHZ „Nowa Dęba" występują następujące gatunki:
• zwierzyna gruba:
- jeleń,
- daniel,
- sarna,
- dzik,
• zwierzyna drobna
- lis,
- jenot,
- borsuk,
- kuna leśna i domowa,
- zając,
- bażant,
- dzikie kaczki.
Nadleśnictwo Nowa Dęba prowadzi sprzedaż polowań dla myśliwych krajowych i zagranicznych. Pytania dotyczące oferty polowań należy kierować bezpośrednio do nadleśnictwa (tel. 15 846 74 52) lub do Biura Turystyki Myśliwskiej „Roztocze" przy RDLP w Lublinie (tel. 81 532 15 19).
 

Arnold Cholewa


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Świateczna choinka.

Świateczna choinka.

      Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, w każdym domu zgodnie z tradycją stroić będziemy choinki.

                      Nadleśnictwo Nowa Dęba oferuje do sprzedaży naturalne choinki świerka pospolitego.

Sprzedaż odbywa się w leśnictwach: Berówka, Bojanów, Buda Tuszowska, Brzostowa Góra, Jadachy, Krasiczyn, Krawce, Poręby, Rozalin, Świerczyny w każdy wtorek i czwartek w godz. od 700  do 1100, po wcześniejszym uzgodnieniu z miejscowym leśniczym. Numery telefonów dostępne są pod adresem: https://nowadeba.lublin.lasy.gov.pl/lesnictwa