Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Nowa Dęba położone jest w południowo-wschodniej części kraju.

Od 1 marca 2007 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lutego 2007 roku Nadleśnictwo Buda Stalowska w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zmieniła dotychczasową nazwę i siedzibę na: Nadleśnictwo Nowa Dęba z siedzibą w miejscowości 39-460 Nowa Dęba, ul. Wł. Sikorskiego 2.

Położenie na tle podziału administracyjnego

W dostosowaniu do podziału administracyjnego kraju, położenie nadleśnictwa przedstawia się następująco:

Województwo

Powiat

Gmina

Obręby ewidencyjne

podkarpackie

stalowowolski

Bojanów

Bojanów, Stany – część, Przyszów – część

tarnobrzeski

Grębów

Stale, Jeziórko, Wydrza, Żupawa – część, Krawce – część

Nowa Dęba

wszystkie

Baranów Sandomierski

wszystkie

Miasto

Nowa Dęba

wszystkie

Miasto Tarnobrzeg

Miasto Tarnobrzeg

wszystkie

kolbuszowski

Majdan Królewski

wszystkie

mielecki

Padew Narodowa

wszystkie

 

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Nowa Dęba wynosi 779,14 km2. Nadleśnictwo Nowa Dęba podzielone jest na trzy obręby w ramach których znajduje się 15 Leśnictw:

- Obręb Buda Stalowska:
- Berówka [1]
- Jadachy [2]
- Krawce [3]
- Szkółkarskie „Bukie" [4]
- Stale [5]
- Obręb Dęba:
- Bojanów [6]
- Borek [7]
- Poręby [8]
- Stany [9]
- Świerczyny [10]
- Obręb Babule:
- Brzostowa Góra [11]
- Buda Tuszowska [12]
- Dąbrowica [13]
- Krasiczyn [14]
- Rozalin [15]

Położenie na tle rejonizacji przyrodniczo - leśnej
Lasy Nadleśnictwa Nowa Dęba leżą w: VI Krainie Małopolskiej
10 Dzielnicy – Niziny Sandomierskiej
Mezoregion Niziny Nadwiślańskiej (VI.10.a)
Mezoregion Puszczy Sandomierskiej (VI.10.b)
11 Dzielnicy – Wysoczyzn Sandomierskich
Mezoregion Płaskowyżu Kolbuszowskiego (VI.11.b)

Dzielnica Niziny Sandomierskiej odznacza się dość wysoką lesistością 32,0%, lasy zgrupowane są głównie we wschodniej części dzielnicy, gdzie tworzą duży obiekt znany jako Puszcza Solska oraz w środkowej części, gdzie znajdują się fragmenty dawnej Puszczy Sandomierskiej. W lasach przeważają na ogół siedliska ubogie i średnio żyzne, z największym udziałem Bśw. Występuje dużo ubogich siedlisk wilgotnych oraz największy w całej krainie Małopolskiej udział Bb. Natomiast potencjalna produkcyjność siedlisk jest niższa niż średnia w krainie. Dominującym gatunkiem jest sosna, która tworzy drzewostany o wysokiej wartości technicznej.
Mezoregion Niziny Nadwiślańskiej (VI.10.a) – obejmuje północno-zachodnią część nadleśnictwa. W zasięgu mezoregionu znajduje się niewielka część gruntów nadleśnictwa. Gatunkiem panującym jest sosna, w części drzewostanów występuje niewielka domieszka brzozy oraz dębu, na wilgotnych siedliskach występuje olsza.
Mezoregion Puszczy Sandomierskiej (VI.10.b) – obejmuję największą część Nadleśnictwa Nowa Dęba. Lasy mezoregionu stanowiły kiedyś zwarty kompleks Puszczy Sandomierskiej, obecnie występują tu głównie drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem innych gatunków (brzozy, olszy i dębu). Największy jest udział siedlisk Bśw, BMw, BMb, Bw, BMśw.

Dzielnica Wysoczyzn Sandomierskich położona jest na południu i południowym wschodzie Krainy Małopolskiej. Lesistość nie jest wysoka i wynosi ok. 25%. Lasy zajmują mniej urodzajne gleby; przeważają siedliska średniej żyzności, największy udział mają siedliska BMśw oraz BMw. W dzielnicy występują głównie drzewostany sosnowe, udział drzewostanów jodłowych, olszowych i brzozowych należy do najwyższych w krainie.
Mezoregion Płaskowyżu Kolbuszowskiego (VI.11.b) – obejmuje swoim zasięgiem przeważającą część leśnictwa Brzostowa Góra obrębu Babule. Płaskowyż pokryty jest piaskami lodowcowymi z głazami i glinami zwałowymi; występują również piaski rzeczne. Występują tu głównie drzewostany sosnowe, znaczny jest też udział drzewostanów jodłowych i bukowych. Zasobność ogólna drzewostanów jest zbliżona do średniej w dzielnicy, natomiast znacznie wyższa od średniej w krainie. 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

#sadziMY lasy z Lasami Państwowymi

#sadziMY lasy z Lasami Państwowymi

         W piątek (18 września 2020 r.) odbyła się po raz drugi Ogólnopolska akcja pod nazwą „#sadziMY”, którą zainaugurowała Para Prezydencka – Prezydent RP Pan Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą sadząc w tym roku wspólnie z pracownikami administracji publicznej, strażakami, żołnierzami, harcerzami, pracownikami Lasów Państwowych nowe pokolenie lasu w Nadleśnictwie Lipusz w miejscu przejścia w roku 2017 huraganu stulecia.

        W tym samym dniu we wszystkich nadleśnictwach i Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych rozdano bezpłatnie łącznie milion sadzonek drzew leśnych. W ramach wspomnianej akcji Nadleśnictwo Nowa Dęba na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu już od godziny 9 rozdawało sadzonki buka zwyczajnego i świerka pospolitego, które należą do głównych gatunków lasotwórczych. Wraz z sadzonkami każdy otrzymał instrukcję w jaki sposób należy posadzić młode drzewko. Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Już po otwarciu stoiska ustawiła się długa kolejka mieszkańców Tarnobrzega chętnych odebrać sadzonki w celu posadzenia ich na swoich działkach. W sumie rozdaliśmy 1000 szt młodych drzew. Celem akcji było zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Jak informuje Nadleśnictwo Nowa Dęba, część osób, które odwiedziły stoisko planuje zalesić w przyszłości grunty będące obecnie nieużytkami. Osoby te otrzymały wszelkie informacje oraz pomoc w zakresie doradztwa oraz możliwości zakupu sadzonek do zalesień. Dzięki temu będzie się zwiększać powierzchnia lasów w naszym kraju.

 Las to złożony ekosystem, mający korzystny wpływ na nasz klimat, na produkcję tlenu, to miejsce występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, pełniący różnorodne funkcje: społeczne, rekreacyjne, turystyczne, przyrodnicze a także dostarczający nam ekologicznego, odnawialnego produktu jakim jest drewno.

          Nadleśnictwo Nowa Dęba już zapowiedziało kolejną tego typu akcję oraz zwiększenie asortymentu pod względem ilościowym oraz gatunkowym rozdawanych sadzonek.

          W tym samym dniu także pracownicy Nadleśnictwa Nowa Dęba, którzy na co dzień zajmują się tzw. „pracą biurową” wzięli czynny udział w sadzeniu nowego pokolenia lasu w miejscu obumarłych drzew zaatakowanych przez kornika ostrozębnego w kompleksie leśnym Zwierzyniec. To kompleks leśny w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Tarnobrzega, którego pielęgnacją i utrzymaniem nieprzerwanie od 1945 roku zajmują się leśnicy.