Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Użytkowanie lasu - jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, oraz produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Drewno pozyskiwane jest w:

1. Użytkowaniu rębnym podczas cięć:
- rębnych w drzewostanach projektowanych w Planie Urządzenia Lasu do użytkowania rębnego i z przypisaną wskazówką gospodarczą 'rębnia'
- rębnych w drzewostanach nie projektowanych w Planie Urządzenia Lasu do użytkowania rębnego a wykonywanych z konieczności tj. w płazowinach, przestojach itp.

2. Użytkowaniu przedrębnym podczas cięć:
- w młodnikach (CP), w których pozyskiwana jest miąższość,
- w trzebieżach selekcyjnych wczesnych i późnych o kierunku pozytywnym (TWP, TPP),
- w trzebieżach selekcyjnych wczesnych i późnych o kierunku negatywnym (TWN, TPN),


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Świateczna choinka.

Świateczna choinka.

      Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, w każdym domu zgodnie z tradycją stroić będziemy choinki.

                      Nadleśnictwo Nowa Dęba oferuje do sprzedaży naturalne choinki świerka pospolitego.

Sprzedaż odbywa się w leśnictwach: Berówka, Bojanów, Buda Tuszowska, Brzostowa Góra, Jadachy, Krasiczyn, Krawce, Poręby, Rozalin, Świerczyny w każdy wtorek i czwartek w godz. od 700  do 1100, po wcześniejszym uzgodnieniu z miejscowym leśniczym. Numery telefonów dostępne są pod adresem: https://nowadeba.lublin.lasy.gov.pl/lesnictwa