Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Nadleśnictwo Nowa Dęba należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i składa się z trzech obrębów o powierzchniach (ha): Obręb Buda Stalowska 6750,48 Obręb Dęba 10797,47 Obręb Babule 8144,26. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 25692,21 ha, a ogólna powierzchnia lasów zajmuje 21 953,8717 ha.

Nadleśnictwo zostało podzielone na 15 leśnictw, a średnia wielkość powierzchni ogólnej leśnictwa wynosi 1712,81 ha. Najmniejsze jest leśnictwo Brzostowa Góra - 1409,11 ha, największe – leśnictwo Poręby – 2996,19 ha. Największą powierzchnię leśną posiada leśnictwo Rozalin – 1811,39 ha, najmniejszą leśnictwo Świerczyny – 1029,01 ha. Leśnictwo Szkółkarskie „Bukie" – 11,37 ha, obejmuje swoim zasięgiem tylko szkółki leśne występujące na terenie nadleśnictwa.


Drzewostany nadleśnictwa tworzy 36 gatunków drzewiastych, z czego 19 występuje jako gatunki panujące.
Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest sosna (So, So.b, So.we), która zajmuje 80,27% powierzchni i daje 85,28% zasobności drzewostanów nadleśnictwa. Gatunek ten osiąga przeciętnie I bonitację, a drzewostany charakteryzują się dobrą jakością hodowlaną i techniczną.
Kolejnym gatunkiem jest brzoza – drzewostany brzozowe zajmują 6,91% powierzchni i mają 5,2% udziału w zasobności drzewostanów nadleśnictwa. Gatunek występuje na wszystkich typach siedliskowych lasu. Gatunek osiąga dobrą bonitację, najczęściej I (69% powierzchni).
Dąb (Db, Db.s, Db.c) z udziałem powierzchniowym 4,90% i pod względem zasobności 3,79%. Gatunek ten występuje najczęściej na siedliskach LMśw i LMw, Lśw, Lw.
Olsza – zajmuje 4,32% powierzchni i daje 3,08% ogółu zasobów nadleśnictwa. Drzewostany olszowe występują na siedliskach od BMw wzwyż. Gatunek ten osiąga najczęściej bonitację II - III.
Jodła – gatunek występujący głównie na terenie obrębu Babule i Dęba zajmuje 2,16% powierzchni i stanowi 1,74% zasobów drzewnych nadleśnictwa.
Udział pozostałych gatunków nie przekracza 1% powierzchni leśnej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

#sadziMY lasy z Lasami Państwowymi

#sadziMY lasy z Lasami Państwowymi

         W piątek (18 września 2020 r.) odbyła się po raz drugi Ogólnopolska akcja pod nazwą „#sadziMY”, którą zainaugurowała Para Prezydencka – Prezydent RP Pan Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą sadząc w tym roku wspólnie z pracownikami administracji publicznej, strażakami, żołnierzami, harcerzami, pracownikami Lasów Państwowych nowe pokolenie lasu w Nadleśnictwie Lipusz w miejscu przejścia w roku 2017 huraganu stulecia.

        W tym samym dniu we wszystkich nadleśnictwach i Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych rozdano bezpłatnie łącznie milion sadzonek drzew leśnych. W ramach wspomnianej akcji Nadleśnictwo Nowa Dęba na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu już od godziny 9 rozdawało sadzonki buka zwyczajnego i świerka pospolitego, które należą do głównych gatunków lasotwórczych. Wraz z sadzonkami każdy otrzymał instrukcję w jaki sposób należy posadzić młode drzewko. Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Już po otwarciu stoiska ustawiła się długa kolejka mieszkańców Tarnobrzega chętnych odebrać sadzonki w celu posadzenia ich na swoich działkach. W sumie rozdaliśmy 1000 szt młodych drzew. Celem akcji było zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Jak informuje Nadleśnictwo Nowa Dęba, część osób, które odwiedziły stoisko planuje zalesić w przyszłości grunty będące obecnie nieużytkami. Osoby te otrzymały wszelkie informacje oraz pomoc w zakresie doradztwa oraz możliwości zakupu sadzonek do zalesień. Dzięki temu będzie się zwiększać powierzchnia lasów w naszym kraju.

 Las to złożony ekosystem, mający korzystny wpływ na nasz klimat, na produkcję tlenu, to miejsce występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, pełniący różnorodne funkcje: społeczne, rekreacyjne, turystyczne, przyrodnicze a także dostarczający nam ekologicznego, odnawialnego produktu jakim jest drewno.

          Nadleśnictwo Nowa Dęba już zapowiedziało kolejną tego typu akcję oraz zwiększenie asortymentu pod względem ilościowym oraz gatunkowym rozdawanych sadzonek.

          W tym samym dniu także pracownicy Nadleśnictwa Nowa Dęba, którzy na co dzień zajmują się tzw. „pracą biurową” wzięli czynny udział w sadzeniu nowego pokolenia lasu w miejscu obumarłych drzew zaatakowanych przez kornika ostrozębnego w kompleksie leśnym Zwierzyniec. To kompleks leśny w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Tarnobrzega, którego pielęgnacją i utrzymaniem nieprzerwanie od 1945 roku zajmują się leśnicy.