MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE NOWA DĘBA

Monitoring w lasach Nadleśnictwa Nowa Dęba

Pod zarządem Nadleśnictwa Nowa Dęba znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które na mocy Zarządzenia nr 25/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu stosowanego przez Posterunek Straży Leśnej w Nadleśnictwie Nowa Dęba” są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
(Dz.U. 2017 r poz. 788).

Administratorem Danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) jest Nadleśnictwo Nowa Dęba, ul. Wł. Sikorskiego 2, 39-460 Nowa Dęba.

Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem wypadku, gdy zarejestrowane dane stanowią dowód w sprawie popełnienia czynu zabronionego.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.