Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring gospodarki leśnej

Zgodnie z dokumentem Forest Stewardship Council „Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce”:

8.2.1 Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni posiadają wdrożony plan monitoringu, który pozwala na obserwowanie zmian:

 a) tempa przyrostu, odnowienia, składu gatunkowego i struktury wiekowej zasobów leśnych,

 b) gospodarczego pozyskania niedrzewnych produktów leśnych, takich jak nasiona, sadzonki, zwierzyna łowna, stroisz i choinki,

 c) zmian środowiskowych, wpływających na florę, faunę, glebę, zasoby wodne (erozja, gradacje szkodników, gatunki inwazyjne, miejsca gniazdowania zagrożonych gatunków ptaków),

 d) społeczno-gospodarczych aspektów (koszty gospodarki leśnej, ilości wszystkich pozyskiwanych produktów, zmiany relacji i warunków społecznych i pracowniczych),

 e) zidentyfikowanych obszarów leśnych o szczególnych walorach ochronnych.

8.5.1 Zarządzający lasami o dużych powierzchniach: publikuje się ogólnie dostępne podsumowanie wyników monitoringu (np. w internecie) uwzględniającego wskaźniki opisane w kryterium 8.2.1.