Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna w Nadleśnictwie Nowa Dęba.

Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą edukacją leśną do współpracy. Zapewniamy z naszej strony wszechstronną pomoc merytoryczną i praktyczną.

Prowadzimy edukacyjne zajęcia terenowe i kameralne dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie ścieżek edukacyjnych:

- Edukacyjna ścieżka "Zielony Szlak" w Uroczysku Zwierzyniec

- Edukacyjna ścieżka "Berówka" w Budzie Stalowskiej

- Edukacyjna ścieżka Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej i Nadleśnictwa Nowa Dęba w leśnictwie Buda Tuszowska

- Edukacyjna ścieżka "Rozalin" w Rozalinie

Zachęcamy do skorzystania ze specjalnie przygotowanej infrastruktury na edukacyjnych ścieżkach, parkingach leśnych oraz placach zabaw dla najmłodszych na leśnych polanach.

Prosimy o zgłaszanie zorganizowanych grup w celu spotkania z leśnikiem do Pana Aleksandra Hołodniaka tel. 15 846 74 52 wew. 210, kom.: 666 045 746

Celem edukacji prowadzonej przez Nadleśnictwo Nowa Dęba jest kształtowanie w społeczeństwie świadomości ekologicznej dotyczącej lasów i prowadzonej w nich wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, a także promowanie nawyków i zachowań proekologicznych. Edukację prowadzimy poprzez wielostronną współpracę z organizacjami ochrony przyrody, stowarzyszeniami ekologicznymi, a także miejscowymi szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadpodstawowymi i lokalnymi samorządami.

W kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w stosunku do lasu i gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Nowa Dęba szczególny nacisk kładziemy na:

  • promowanie idei trwałego i zrównoważonego użytkowania lasów,
  • doskonalenia ochrony i korzystania z różnorodnych zasobów,
  • kształtowanie nawyków przestrzegania norm i zakazów w stosunku do ekosystemów leśnych,
  • wpajanie zasad kulturalnego zachowania się w lesie oraz poczucia odpowiedzialności za ochronę leśnej różnorodności biologicznej,
  • ukazywanie społecznych korzyści z utrzymania ogólnonarodowego charakteru własności lasów i traktowania ich jako dobra społecznego,
  • wdrażanie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i dostrzegania zależności pomiędzy stanem lasów a jakością zdrowia i warunkami życia społeczeństwa,
  • kształtowanie wartości etycznych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,
  • promowanie kultury i historii związanej z leśnictwem.

Pracownicy nadleśnictwa prowadzący edukację ekologiczną opierają się na wiedzy wynikającej praktycznie i bezpośrednio z zakresu zawodu leśnika, dotyczącej zarówno ekologii, zagrożeń i znaczenia lasu, jak i zasad planowej gospodarki leśnej umożliwiającej racjonalne korzystanie z zasobów leśnych. Przekazują nie tylko "suchą" wiedzę poznawczą ale odwołują się, zwłaszcza na zajęciach terenowych do wszystkich zmysłów, a także do emocji i wyobraźni pokazując także ulotne piękno naszych, polskich lasów.