Wydawca treści Wydawca treści

Pomiki Przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą: największe głazy narzutowe, tzw. eratyki oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. – źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki itp.

W Polsce znajduje się ponad 36 tys. pomników przyrody, z czego najwięcej jest pojedynczych drzew i grup drzew.

Na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba ustanowione zostały 144 pomniki przyrody, które tworzy 348 drzew. Dany pomnik przyrody może tworzyć pojedyncze drzewo lub skupisko większej liczby drzew.

Liczba drzew

w pomniku przyrody

Liczba pomników

Liczba drzew

 

1

107

107

 

2

12

24

 

3

3

9

 

4

6

24

 

5

1

5

 

6

4

24

 

7

2

14

 

9

1

9

 

10

1

10

 

11

2

22

 

13

1

13

 

15

2

30

 

26

1

26

 

31

1

31

 

 

Razem

144

348

 

 

Powyższe pomniki przyrody tworzone są przez następujące gatunki drzew:

Gatunek

Liczba drzew

Brzoza brodawkowata

2

Buk zwyczajny

5

Dąb szypułkowy

304

Grab pospolity

2

Jesion wyniosły

2

Jodła pospolita

3

Klon jawor

2

Klon zwyczajny

3

Lipa drobnolistna

7

Modrzew europejski

7

Olsza czarna

1

Sosna zwyczajna

3

Topola biała

1

Topola czarna

1

Topola osika

1

Wiąz szypułkowy

3

Wierzba biała

1

 

Razem

348