Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego Nadleśnictwa

Zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.). W oparciu o Plan Urządzenia Lasu możliwe jest prowadzenie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

W Nadleśnictwie Nowa Dęba obecnie obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na lata 2013-2022.

Decyzja Ministra Środowiska DLP-lpn-611-51/34335/13/ŁP z dnia 29 sierpnia 2013 roku na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm. oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 sierpnia 2013 roku., znak ZU-7015-34/13 został zatwierdzony plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Nowa Dęba obowiązujący na lata 2013 - 2022.