Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Użytkowanie lasu - jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, oraz produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Drewno pozyskiwane jest w:

1. Użytkowaniu rębnym podczas cięć:
- rębnych w drzewostanach projektowanych w Planie Urządzenia Lasu do użytkowania rębnego i z przypisaną wskazówką gospodarczą 'rębnia'
- rębnych w drzewostanach nie projektowanych w Planie Urządzenia Lasu do użytkowania rębnego a wykonywanych z konieczności tj. w płazowinach, przestojach itp.

2. Użytkowaniu przedrębnym podczas cięć:
- w młodnikach (CP), w których pozyskiwana jest miąższość,
- w trzebieżach selekcyjnych wczesnych i późnych o kierunku pozytywnym (TWP, TPP),
- w trzebieżach selekcyjnych wczesnych i późnych o kierunku negatywnym (TWN, TPN),