Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Nadleśnictwo Nowa Dęba należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i składa się z trzech obrębów o powierzchniach (ha): Obręb Buda Stalowska 6750,48 Obręb Dęba 10797,47 Obręb Babule 8144,26. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 25692,21 ha, a ogólna powierzchnia lasów zajmuje 21 953,8717 ha.

Nadleśnictwo zostało podzielone na 15 leśnictw, a średnia wielkość powierzchni ogólnej leśnictwa wynosi 1838,58 ha. Najmniejsze jest leśnictwo Brzostowa Góra - 1405,81 ha, największe – leśnictwo Poręby – 2954,34 ha. Największą powierzchnię leśną posiada leśnictwo Rozalin – 1811,52 ha, najmniejszą leśnictwo Świerczyny – 1026,12 ha. Leśnictwo Szkółkarskie „Bukie" – 11,38 ha, obejmuje swoim zasięgiem tylko szkółki leśne występujące na terenie nadleśnictwa.


Drzewostany nadleśnictwa tworzy 36 gatunków drzewiastych, z czego 19 występuje jako gatunki panujące.
Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest sosna (So, So.b, So.we), która zajmuje 80,45% powierzchni i daje 85,19% zasobności drzewostanów nadleśnictwa. Gatunek ten osiąga przeciętnie I bonitację, a drzewostany charakteryzują się dobrą jakością hodowlaną i techniczną.
Kolejnym gatunkiem jest brzoza – drzewostany brzozowe zajmują 7,02 % powierzchni i mają 5,21 % udziału w zasobności drzewostanów nadleśnictwa. Gatunek występuje na wszystkich typach siedliskowych lasu. Gatunek osiąga dobrą bonitację, najczęściej I.
Dąb (Db, Db.s, Db.c) z udziałem powierzchniowym 3,98 % i pod względem zasobności 3,77 %. Gatunek ten występuje najczęściej na siedliskach LMśw i LMw, Lśw, Lw.
Olsza – zajmuje 3,92 % powierzchni i daje 3,06 % ogółu zasobów nadleśnictwa. Drzewostany olszowe występują na siedliskach od BMw wzwyż. Gatunek ten osiąga najczęściej bonitację II - III.
Jodła – gatunek występujący głównie na terenie obrębu Babule i Dęba zajmuje 2,19 % powierzchni i stanowi 1,74 % zasobów drzewnych nadleśnictwa.
Udział pozostałych gatunków nie przekracza 1% powierzchni leśnej.