ZANOCUJ W LESIE

Program „Zanocuj w lesie” – Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza!

Program „Zanocuj w lesie” – Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza!

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

oraz z poziomu aplikacji mBDL

LINK dla ANDROID

LINK dla APPLE

z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [dostępny w załączniku na dole strony]
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać.

Miejsce na ognisko:   N 50°23`12,87``, E 21°39`50,82``   

Miejsce postoju:         N 50°24`01,00``, E 21°39`42,36``

 
  1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce#
  3. informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu – informacje u Koordynatora Programu.
  4. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin i nadleśnictwa. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! – informacje w urzędach gmin lub u Koordynatora Programu w nadleśnictwie.
  5. jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [dostępny w załączniku na dole strony] oraz przesłanie go na adres [aleksander.holodniak@lublin.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Aleksander Hołodniak

e-mail: aleksander.holodniak@lublin.lasy.gov.pl     tel: 666045746

Nadleśnictwo Nowa Dęba przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Nowa Dęba zaprasza wszystkich chętnych do wypełnienia ankiety. Ankieta dla użytkowników jest anonimowa i przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl